Svartvita bilder och den tidiga färgskalan

Svartvitt fotografi

De första bilderna man tog var svartvita eller i gråskalor. Detta berodde på att filmen inte kunde återge några färger. När färgbilden väl kom till så fortsatte ändå den svartvita filmen och bilden att ta stor plats. Den ansågs mer konstnärlig och vacker än färgerna och dessutom var den både billigare och enklare att framställa. Ibland användes också sepia som kontrastfärg till det vita, vilket ger en svag brunaktig färg.

Trots att färgbilder idag är det vanligaste inom digitalt fotografi, så kan man ändra bilden till svartvitt genom ritprogram och bildredigeringsprogram. Om man vill gå tillbaka till ursprungsfilmen, kan man istället välja en kamera speciellt gjord för svartvita bilder eller film för just svartvitt. Annars finns så många tekniker även på våra mobiltelefoner som kan återskapa den äldre typen av fotografi med ett knapptryck. Svartvita bilder bleknar inte lika fort som färgbilder även om de också försvagas i färg med tiden.

De första färgbilderna

Under 1860-talet började man sakta men säkert kunna ta färgbilder men tekniken skulle ta längre tid att utveckla. I början hade man tre kameror med 3 stycken olika färgfilter. Detta gav bara basen av färgfoto och snart utvecklades en annan teknik med färgplåtar.