Bilder i färg

När färgskalan började göra intåg i fotografiets värld, gick det till en början trögt. Man hade svårt att fixera bilderna och få färgerna att stanna kvar utan att blekna bort. Det skulle ta ända in på 1900-talet innan färgerna blev lite skarpare och att färgfilmen kunde ta upp mer färg. Tack vare några kända fotokemister som laborerade flitigt med färger och emulsion, så kunde grönt och rött bli mer tillgängligt.

Från och med 1907 började bröderna Lumière utveckla färgfilmen genom additiv färgblandning. Man integrerade färgen i emulsionslagren och detta gjorde bilderna enklare att framkalla. Många moderna färgfilmer är baserade på denna teknik men Polaroid utvecklade även en annan teknik som framkallade filmen direkt på några sekunder inne i kameran. Vem kommer inte ihåg kameran som spottar ut bilden direkt efter tagning?

Positiva och negativa bilder

Färgfotografier kan både skapa negativa och positiva bilder. Positiva bilder kan användas i diaprojektorer och negativ är vanligt för att förstoras upp på ett särskilt fotopapper. Det är den senare varianten som används mest för att framkalla foton. De brukar även bli skarpare och mer inlevelserika. Idag har digital teknik tagit över och numera är det svårt att finna de äldre kamerorna.