När använder man fotografi?

Fotografins användningsområden var och är fortfarande många. Redan från början var folk begeistrade av denna nya metod som kunde bevara minnen på ett intressant och vackert sätt. Bland de första som brukade kameran för ett speciellt syfte, var den engelske fotografen Muybridge som studerade kroppar och djur i rörelse. Konstnärer har också använt sig av kamerans funktioner och fördelar för att studera naturen, människor och färger. Från början var ju bilderna svartvita eller brunvita men de hjälpte ändå till att ge mycket inspiration till målare och skulptörer. Senare kom fotografin även att ha en stor betydelse inom impressionismen och den abstrakta konsten.

Inom militären och säkerhetssystem har kamerans framsteg fått en enorm betydelse. Genom säkerhetskameror och så småningom videokameror som ger rörliga bilder, har man kunnat identifiera brottslingar samt förhindra uppkomsten av ytterligare brott. Man har kunnat fastställa bevismaterial genom fotografi och sedan kunnat lagra dem för framtida behov.

Minnen för privat bruk

För gemene man har fotografin också betytt mycket. Genom att fotografera sig själva och andra vid ett visst ögonblick, kan man bevara minnen hela livet och trots att fotografier oftast bleknar med tiden, så finns stunden ändå där genom en fyrkantig liten bild. Ända sedan 40-talet har också skolfotot funnits med i bilden. I skolkataloger kan man följa sina studiekamrater och ha som minne när man sedan visar sina barn hur man såg ut i unga år.

Nutidens användningsområde

Fotografi har blivit skarpare och fått större utbredning. Nuförtiden tar man fotografier ur estetisk synpunkt för att marknadsföra en vara eller föremål som till exempel nakenfoto eller modebilder i tidningar. Fotografier ställs även ut för att säljas som alternativ till tavlor. Fotografin används numera ur ett kommersiellt syfte, vilket förr var mer ovanligt. Möjligheterna till att använda fotografi vart man än befinner sig har utökats maximalt eftersom den digitala utvecklingen har gjort så stora framsteg. Dagens bilder har ersatt diabilderna och de traditionella fotoalbumen med digitala mobilfoton, digitala fotoramar där man kan byta ut fotografiet i ramen med ett svep och vi får naturligtvis inte glömma bort alla sociala medier där foton har det största utrymmet. Begreppet selfie uppkom i början på 2000-talet och nu tar folk bilder av precis vad som helst. Med dagens fotografi kan man dela med sig av allt vad livet erbjuder för stunden och i nästa ögonblick dela det med tusentals, ibland miljontals andra människor som följer ens Instagram-konto eller Facebook-profil.