Filmproduktion

Förarbete, inspelning och efterarbete

 

Naturligtvis skiljer sig en filmproduktion från den andra i flera avseenden. Att skapa meningsfull kommunikation, genom att berätta en intrigerande och meningsfull story, är inte alltid helt lätt. Särskilt som det oftast är många olika parter inblandade som alla vill säga sitt.

En spelfilm, som på vita duken är runt 90 minuter lång, kan ta över 6 månader att göra. Anledningen till det är att arbetets olika stadier kräver minutiös planering. En filmproduktion kan något förenklat delas in i tre olika stadier: förarbete, inspelning och efterarbete.

Det viktigaste stadiet är förarbetet, då manus, budget, schema, rollsättning etcetera ska göras. Filmmanuset är det som tar längst tid att producera och det kräver goda kunskaper i dramaturgi; hur man lägger upp och strukturerar historien. Filmens syfte, budskap och målgrupp måste tydliggöras så att alla inblandade är ombord och drar åt samma håll. Budgeten är såklart en mycket viktig del, särskilt om man arbetar kommersiellt och behöver finansiärer. Efterarbetet består i att redigera ihop scener, ljudeffekter och musik.

Synopsis, storyboard och färdigt manus

Manusförfattaren skriver sällan manus direkt, utan gör först en så kallad synopsis; en kortfattad sammanfattning av filmens historia med överblick över handling, karaktärer och miljöer. När synopsis är klar kan manusarbetet ta vid – ofta den svåraste delen i en filmproduktion. När manuset är klart väljer många att göra en så kallad storyboard, då varje enskild scen ritas upp. Denna metod kan hjälpa mycket under själva inspelningen, då det är i princip omöjligt att hålla reda på alla bilder i huvudet.

När ovanstående är klart är det dags att rollsätta, samt att söka finansiärer. Många anordnar en så kallad audition, eller casting, för att se hur skådespelarna svarar på personlig regi. När hela teamet är samlat är det produktionsledarens uppgift att få alla att lyssna på och följa regissören – den person som har det övergripande huvudansvaret i en filmproduktion.

Ljud, ljus och redigering

Filmfotografen ansvarar för video- eller filmkameran samt bildens komposition. Det är stor skillnad på att filma från långt kontra nära avstånd, och från hög kontra låg vinkel. Regissören bestämmer vilken sorts ljus som ska användas, fotografen filmar och ljussättaren skapar det ljus regissören och fotografen önskar. När det gäller ljudeffekter är det ljudteknikerns ansvar att se till att allt ljud håller högsta kvalitet. Inte sällan behövs olika mikrofoner och flera olika sorters absorberande material för att skapa bra akustik.

När filmen är inspelad tar redigeraren vid. En redigerare sätter ihop olika tagningar till ett begripligt och naturligt flöde, med hjälp av en videobandspelare eller en dator. Numer används nästan uteslutande datorredigering, då det går att testa olika klippningar och effekter utan att göra ett permanent klipp. Datorredigering är nämligen icke linjär; bilderna kan stuvas om och ändras i efterhand (till skillnad mot redigering med videobandspelare som är linjär). En god idé är att göra listor på alla tagningar, för att på så vis ha koll på vilket/vilka band de ligger på, vilka tagningar som blev bra etcetera. Denna metod kallas för bandlogg.