Andra varianter av fotografi

Förutom de traditionella bilderna och den digitala tekniken, finns även andra typer av fotografering. Här krävs ofta en speciell kamera eller utrustning som stativ för att förlänga exponeringstiden. Exempel är… read more →